Wykorzystanie systemu cienkich linek

Wykorzystanie systemu cienkich linek

Warsztaty przeznaczone są dla ludzi o otwartych umysłach i pewnym doświadczeniu w szeroko rozumianych technikach linowych. Na pewno przydatne, choć nie kluczowe, jest doświadczenie górskie.

Poruszane zagadnienia:

 • Czym jest repolina?
 • Jak cienkiej linki możemy używać żeby jeszcze było bezpiecznie, ale zarazem żeby, jak najmniej ciążyła nam w plecaku?
 • Aramid vs. Dyneema – czym różnią się te materiały? Jakie mają ograniczenia?
 • Dlaczego poliester bywa lepszy od poliamidu?
 • Jaka konstrukcja liny będzie najlepsza?
 • Czy lina zawsze musi mieć rdzeń?
 • Jakich przyrządów używać na tak cienkich linach? Czy przyrządy zaciskowe jej nie uszkodzą?
 • Czy tak cienkich lin można używać do asekuracji?
 • Metody zjazdu na pojedynczej i podwójnej żyle.
 • Układy wyciągowe.
 • Węzły dedykowane do cienkich lin.
 • Uniwersalny awaryjny, do tego całoroczny, zestawy górski „light & fast” – czy istnieje i dlaczego tak?

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 dni

Liczebność grupy
Do 6 osób

Miejsce szkolenia
Jura Krakowsko – Częstochowska

Częstotliwość szkoleń
3-4 razy w roku

Cena
1500 zł / osoba

Terminy szkoleń i wydarzeń