Szkolenie kontrolera SOI

Szkolenie kontrolera SOI

Osoba kompetentna, która wykonuje przegląd środków ochrony indywidualnej została określona w normie PN-EN 365:2006P “Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości”. Cytując: osoba kompetentna to “osoba wykształcona w zakresie aktualnych wymagań dotyczących badań okresowych, zaleceń i instrukcji wydanych przez producenta, stosowanych dla danego składnika, podsystemu lub systemu. Zaleca się, aby taka osoba była zdolna do identyfikacji i oceny znaczenia uszkodzeń, inicjowała podjęcie działań naprawczych oraz posiadała umiejętności i możliwości niezbędne do ich wykonania. Może być niezbędne szkolenie osoby kompetentnej, przeprowadzone przez producenta lub jego autoryzowanego reprezentanta w zakresie poszczególnych środków ochrony indywidualnej oraz innego sprzętu, np. odpowiednio do ich skomplikowania albo nowoczesności, bądź gdy krytyczna wiedza w zakresie bezpieczeństwa jest niezbędna do rozłożenia, powtórnego złożenia lub oceny środków ochrony indywidualnej oraz innego sprzętu. Może być niezbędne powtarzanie szkolenia z uwagi na modyfikacje, a także stosowanie nowszych wersji sprzętu”.

Jeśli masz doświadczenie w pracach ze sprzętem wysokościowym, chcesz sprawdzić i rozszerzyć swoją wiedzę w tym temacie i zdobyć konkretne uprawnienia pozwalające Ci zgodnie z prawem dokonywać wymaganych prawem okresowych przeglądów sprzętu, serdecznie zapraszamy. Przedstawimy podstawy prawne, wyjaśniamy zawiłości formalne, nauczymy tworzyć i wypełniać karty kontroli – tworzyć dokumentację.

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 dni

Częstotliwość szkoleń
6-8 razy w roku

Cena
1845 zł

Miejsce szkolenia

Centrum szkoleniowe WYSOKOSCIOWKA.org
Ul. Kosmatki 12
03-982 Warszawa

Terminy szkoleń i wydarzeń