usuwanie zagrożeń

Bezpieczeństwo użytkowników obiektów o różnych typach przeznaczenia jest dla nas priorytetem.  Pracując technikami linowymi, wykonujemy przeglądy techniczne, ocenę i realizację planów usuwania zagrożeń w obrębie budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, kościołów, hal, stadionów, masztów itp. Przykładamy szczególną uwagę do prawidłowego wykonania powierzonego nam zadania, a także, dbając o własne zdrowie i bezpieczeństwo – do przestrzegania zasad BHP i przepisów prawa polskiego oraz europejskiego.
 
Wśród wykonywanych przez nas prac znajdują się m.in.:
- usuwanie odpadających elementów elewacji
- wycinka połamanych konarów drzew
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych
- inne zagrożenia wymagające natychmiastowej interwencji,
gdzie najprostszą metodą jest użycie dostępu linowego
 
 
 
 
 
Wróć do strony głównej