prace w przestrzeniach zamkniętych

Prace w przestrzeniach zamkniętych, które wymagają zastosowania technik linowych należą z pewnością do najbardziej skomplikowanych i niebezpiecznych. Wymagają stosownych umiejętności, doświadczenia i często specjalistycznego sprzętu. Jesteśmy przygotowani do tego typu zleceń, posiadamy niezbędną wiedzę, kwalifikacje oraz odpowiednie zaplecze sprzętowe.
Wykonujemy czyszczenie silosów wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i energetycznym. Proponujemy Państwu okresowe przeglądy techniczne, oczyszczanie ścian z osadów, zbijanie nawisów zbrylonego surowca oraz udrażnianie metodą injekcji pneumatycznej.
Zajmujemy się również czyszczeniem kotłów energetycznych z zalegających popiołów i pyłu, stosowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach.
Prowadzimy prace konserwacyjne takie jak malowanie / zabezpieczenie antykorozyjne silosów, kotłów, zbiorników stalowych i żelbetowych.
Pracujemy również w szachtach windowych, instalacyjnych i wentylacyjnych. Wykonywaliśmy zabezpieczenia antyogniowe, montaż instalacji elektrycznej oraz demontaż konstrukcji stalowej dźwigu windowego.
Jesteśmy przygotowani do pracy w warunkach wysokiego zapylenia oraz środowiskach aktywnych chemicznie. Poza niezbędnym zabezpieczeniem do pracy na wysokości zawsze stosujemy środki ochrony dróg oddechowych, skóry, wzroku i słuchu.
W przypadkach tego wymagających używamy aparatów powietrznych AirGo firmy AUER, będących na wyposażeniu strażaków i pracowników przemysłu na całym świecie.
Do prac w środowiskach zagrożonych wybuchem wykorzystujemy sprzęt antystatyczny, spełniający normy ATEX.
 
Wykonujemy prace w :
- silosach przemysłowych
- silosach spożywczych
- elewatorach zbożowych
- kotłach energetycznych
- szachtach
Wróć do strony głównej