praca na dachu i kratownicy / ochrona przed upadkiem

ochrona przed upadkiem - kurs

kurs do pracy na wysokości na dach i kratownicachWedług polskiego i europejskiego prawa już od wysokości 2 metrów pracownik powinien być chroniony przed upadkiem z wysokości. Powinien być także właściwie przeszkolony.
 
Szkolenie uczy pracownika właściwego użytkowania Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI) chroniących przed upadkiem z wysokości. Innymi słowy uczy jak właściwie dobrać i stosować odpowiedni sprzęt asekuracyjny.
 
Program m. in. zawiera:
- omówienie zagrożeń i sposobów ich eliminacji,
- omówienie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i sposobów ich prawidłowego użytkowania,
- naukę dopasowania szelek bezpieczeństwa i innych elementów ŚOI,
- naukę bezpiecznego użycia ŚOI,
- omówienie zasad przechowywania i konserwacji i oceny wizualnej ŚOI,
- naukę odpowiedniego wyboru punktów stanowiskowych,
- naukę poruszania się z wykorzystaniem poziomych i pionowych stałych systemów asekuracyjnych,
- naukę przemieszczania się po konstrukcjach w wykorzystaniem własnej asekuracji,
- pokaz z autoratownictwa.
 
Zgodnie z polskim i europejskim prawem szkolenia ważne są max. 1 rok. Po upływie roku należy odbyć szkolenie odświeżające.
 
Ceny i czas trwania:
Szkolenie wstępne - 2 dni - 950 zł / osoba
Szkolenie okresowe - 1 dzień - 550 zł / osoba
 
Dla grup zorganizowanych oferujemy zniżki.
Szkolenia odbywają się w systemie ciągłym, wg zapotrzebowania klientów, w naszym ośrodku szkoleniowym.
 
Szkolenie może składać się tylko z modułu „dachy płaskie” lub tylko z modułu „kratownice”. Może też zawierać oba moduły. Ceny pozostają bez zmian.
 
Terminy:
Ustalane indywidualne. Praktycznie w każdym tygodniu odbywa się min. jedno ww. szkolenie w naszym ośrodku.
 
 

Wróć do strony głównej