odśnieżanie dachów

Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników obiektów o różnych typach przeznaczenia. Usuwamy nadmiar śniegu z budynków mieszkalnych i innych obiektów użyteczności publicznej. Według Centralnego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Inżynierii Procesów Budowlanych szacuję się, iż dopuszczalna grubość pokrywy śnieżnej nie może przekraczać 30cm, natomiast warstwy lodu do 8cm. Przekroczenie tych norm powoduje znaczne obciążenie konstrukcji, co może stanowić zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia. Posługujemy się technikami linowymi, co zapewnia nam niezbędną do pracy w utrudnionych warunkach asekurację oraz ułatwia dostęp do wyznaczonych powierzchni.
 
W okresie zimowym nasze zlecenia obejmują m.in.:
- odśnieżanie dachów płaskich
- odśnieżanie dachów skośnych
- usuwanie sopli
- usuwanie nawisów śnieżnych
- odśnieżanie obiektów wielkopowierzchniowych
Wróć do strony głównej