News

Ratownictwo medyczne w ratownictwie wysokościowym - warsztaty na Jurze

2016-06-13 12:01:02

Ratownicy medyczni, pielęgniarki, żołnierze i strażacy z całej Polski zjechali się do Podlesic na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, na warsztaty "Ratownictwo medyczne w ratownictwie wysokościowym".

      

Przez dwadzieścia godzin zajęć, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w kilku wykładach oraz ćwiczeniach praktycznych, traktujących o ratownictwie medycznym w ratownictwie wysokościowym.

         

Zajęcia kierowane były głównie do ratowników medycznych pracujących w Zespołach Ratonictwa Medycznego oraz strażaków ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego, ale nie zabrakło również innych grup zawodowych.

Omówiono m.in. poniższe zagadnienia:

- Sprzęt medyczny dla szpicy.
- Działanie rat. med. w strefie zagrożenia.
- Jak rat. med. może pomóc SGRW?
- Kiedy szybko ewakuować, a kiedy dać sobie czas i działać w zastanej sytuacji?
- Kiedy poszkodowany w noszach, a kiedy w trójkącie?
- Wstrząs wiszenia.
- Transport noszy - kiedy poziom, kiedy pion?
- Konieczność poziomowania noszy - czy w ogóle potrzebna?
- Czy zawsze z asystą ratownika?
- Dopięcie ratownika wysokościowego do noszy - jak?
- Ratownik medyczny/lekarz jako asysta przy noszach.
- Przygotowanie poszkodowanego do transportu w noszach.
- Działania medyczne w noszach.
- Sprzęt medyczny w noszach.
- Poszkodowani otyli.
- Działanie przy słabym oświetleniu lub jego braku.
- Poszkodowany zakaźny.
- Łączność.
- Przekazanie SGRW-ZRM.

Warsztaty "Ratownictwo medyczne w ratownictwie wysokościowym", to nasz autorski program. Pragniemy dzielić się zdobywaną przez nas od lat wiedzą. Planujemy już kolejne podobne wydarzenie.

Organizator: WYSOKOŚCIÓWKA.org

Wróć do strony głównej