News

Kursy IRATA wreszcie w Warszawie!

2015-11-03 17:30:40

Ukończ międzynarodowe szkolenie do prac na wysokości w sytemie IRATA w naszym centrum szkoleniowym.kurs IRATA

Termin:

16-20.11.2015 (4 dni szkolenia + 1 dzień egzamin)

Szkolenie składa się m.in. z części teoretycznej, gdzie poruszane są zagadnienia związane z pracą na wysokości. Główną częścią jest jednak szkolenie praktyczne, obejmujące techniki stosowane w pracach na wysokości. Ostatni dzień szkolenia to egzamin praktyczny, który jest przeprowadzany przez niezależnego egzaminatora akredytowanego przez IRATA

Poziom 1. Technik stażysta
Na tym poziomie technik jest zdolny do wykonania działań dostępu linowego w ograniczonym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2. Technik dostępu linowego – Specjalista. 
Na tym poziomie technik posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego, przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem specjalisty poziomu 3.

Aby przystąpić do szkolenia na poziom 2 kandydat mieć min. roczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku pracy min. 1 000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 1.

Poziom 3. Technik dostępu linowego – Nadzorujący
Na tym poziomie technik nadzoruje prace, bierze pełną odpowiedzialność za dane roboty oraz grupy podlegających mu pracowników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych.

Aby przystąpić do szkolenia na poziom 3 kandydat musi mieć udokumentowane w swoim dzienniku pracy min. 1 000 godzin pracy jako technik na poziomie 2. oraz musi posiadać aktualny certyfikat pierwszej pomocy.Wymagania na wszystkie poziomy:

- Kandydat powinien mieć skończone 18 lat
- Kandydat powinni być w dobrej kondycji fizycznej i nie posiadać schorzeń, które obniżyłyby bezpieczeństwo ich pracy. Powinni być w tak dobrej kondycji fizycznej, by podołać zadaniom wymagającym odpowiedniej koordynacji, siły i zwinności.
- Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak: choroby serca/bóle w klatce piersiowej, wysokie ciśnienie krwi, epilepsja, omdlenia, lęk wysokości, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, uszkodzenia funkcji kończyn, uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających, zaburzenia psychiczne, cukrzyca.

Wszyscy przyszli pracownicy powinni posiadać badania lekarskie do pracy na wysokości oraz poddawać się regularnym badaniom okresowym.

Certyfikat:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat organizacji IRATA oraz dziennik pracy w którym odnotowywany jest przebieg pracy zawodowej danego technika. Każdy certyfikat, niezależnie od poziomu, jest wydawany na okres 3 lat. Po upływie tego terminu należy przystąpić do szkolenia odnawiającego i zdać egzamin przed akredytowanym egzaminatorem IRATA.

Szkolenie organizowane jest przez firmę Rojam.

Kontakt:
Szczegóły dotyczące szkolenia można uzyskać pod numerem 606 414 201, 882 168 484

Wróć do strony głównej