News

2014.07.14-18 Kurs pracy na wysokości w systemie OTDL

2014-07-28 14:14:23

Do kogo kierowanie jest szkolenie?
Szkolenie jest wstępem do wszelkich działań związanych z technikami linowymi i stanowi bazę do dalszego rozwoju w kierunku pracy na wysokości. Zarówno w typowej pracy na budynkach, masztach i innych konstrukcjach.

Jaki zakres obejmuję szkolenie?
Omówienie i przećwiczenie technik związanych z instalacją i poruszaniem się po linach. W tym m.in.
wykłady z zakresu prawa i organizacji pracy na wysokości, a także wymogów BHP oraz aktualnych norm
(PN-EN). Kompleksowe omówienie i prezentację sprzętu, budowę stanowisk, zjazdy, wychodzenie,
pokonywanie przepinek, transfery na linach, wyciąganie, prace na trawersach i powierzchniach
skośnych, autoratownictwo oraz inne niezbędne manewry linowe w ramach pracy w dostępie linowym.

Czas trwania
Pięć dni (w tym jeden dzień egzamin).

Miejsce
Warszawskie Centrum Szkoleń Wysokościowych (szczegóły - http://www.otdl.org/szkola/46/o_nas)

Koszt
Koszt szkolenia: 1200zł netto + 300zł trzyletnia składka członkowska OTDL
Kwota ta zawiera:
- szkolenie,
- kompletny wymagany sprzęt,
- egzamin teoretyczny i praktyczny,
- trzyletnią składkę członkowską OTDL,
- legitymacje (kartę plastikową),
- certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN,
- książkę/dziennik pracy (logbook),
Cena nie zawiera:
- wyżywienia,
- noclegów,
- dojazdu w miejsce szkolenia.
Minimalna grupa by odbyło się szkolenie to cztery osoby.

Zniżki
Grupy zorganizowane i szkolenie u klienta - rabat ustalany indywidualnie.

Wymagania
Ukończone 18 lat, zapoznanie się i podpisanie regulaminu szkolenia.

Wszystkie dokumenty wydane są w języku polskim i angielskim.

Wróć do strony głównej