ewakuacja zespołowa za pomocą noszy wysokościowych i trójkąta ewakuacyjnego

Szkolenie skierowane do osób wykonujących pracę na wysokości, szczególnie do kierowników i osób odpowiedzialnych za nadzór bezpośredni.

Szkolenie zawiera:
- naukę aspektów prawnych związanych z ratownictwem z wysokości
- naukę przeprowadzenia ewakuacji pracownika, który zawisł w systemie bezpieczeństwa za pomocą dedykowanych zestawów sprzętu
- naukę przeprowadzenia ewakuacji z wysokości i głębokości pracownika w noszach do ratownictwa wysokościowego oraz w trójkącie ratowniczym
 
Szkolenie może być poszerzone o wdrażanie procedur medycznych w tym specyficznym rodzaju ratownictwa (przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji, zabezpieczenie kręgosłupa, zabezpieczenie dróg oddechowych, zabezpieczenie termiczne, przygotowanie ratownika do asysty przy noszach).
 
Po szczegóły zapraszamy do kontaktu.
Wróć do strony głównej